Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dofinansowanie PFRON na sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie PFRON - rehabilitacja

Poniżej zamieszczamy informacje dla osób niepełnosprawnych dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania z MOPS, PCPR i PFRON na sprzęt rehabilitacyjny dostępny w sklepie diaMedica.

Warunki dofinansowania PFRON

Wnioskodawca powinien:

 • Posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność.
 • Spełniać kryterium dochodowe: miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza
  - 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie,
  - 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 • Posiadać wskazanie do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu danego sprzętu.

Wnioski można składać przez cały rok. Z dofinansowania nie mogą skorzystać osoby posiadające wcześniejsze zobowiązania wobec PFRON.

Jakie jest dofinansowanie PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego?

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów zakupu produktu, jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, czyli wymagany jest udział własny wnioskodawcy wynosi min. 20% kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie PFRON?

Przygotuj dokumenty:

 • Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Oświadczenie o wysokości dochodów.
 • Zaświadczenie od lekarza o zasadności korzystania ze wskazanego sprzętu do rehabilitacji w warunkach domowych.
 • Dokument potwierdzający przewidywany koszt zakupu sprzętu

Wypełnij i złóż wniosek w ośrodku PCPR właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej ośrodka (druki mogą się różnić w poszczególnych powiatach).

Wcześniej zalecamy kontakt z ośrodkiem w celu doprecyzowania wymaganych dokumentów, w szczególności dotyczących udokumentowania kosztu zakupu sprzętu, danych wymaganych na wystawianej przez nas fakturze proforma.

Wniosek można złożyć również elektronicznie w formie skanu w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia).

Jaki sprzęt rehabilitacyjny podlega dofinansowaniu?

Dofinansowaniem objęty jest wszelki sprzęt zalecany przez lekarza do rehabilitacji w warunkach domowychi wspierający funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, ale nieobjęty ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Nie istnieje gotowy katalog produktów rehabilitacyjnych podlegający dofinansowaniu. Wystarczy, że lekarz prowadzący poprze wniosek osoby niepełnosprawnej.

W naszym sklepie znajdziesz wiele takich produktów, które są jednocześnie certyfikowanymi wyrobami medycznymi do zastosowań w warunkach domowych.

W szczególności polecamy:

Po dokonaniu zamówienia wystawiamy fakturę proforma, którą wysyłamy w formie pliku pdf (można ją również pobrać samodzielnie ze strony) przed dokonaniem płatności. 

 

Przydatne linki:

Polecane

pixel