Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Reklamacje

Jak złożyć reklamację?

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć:

 • pisemnie na adres: AP Plan (diaMedica), 64-130 Rydzyna, ul. Wolności 13M lokal 102;
 • w formie elektronicznej:
  - poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego (patrz dalej: Instrukcja dodania reklamacji).
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@diamedica.pl.

Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres:
64-130 Rydzyna
ul. Wolności 13M lokal 102.
(Zalecamy wysyłkę Paczkomatem InPost, patrz dalej: Instrukcja wysłania reklamowanego produktu Paczkomatem).

Reklamację możesz też złożyć osobiście w siedzibie naszego sklepu (adres jak wyżej).

Instrukcja dodania reklamacji:

 • Zaloguj się na swoje konto w sklepie i przejdź na "Twoje konto". Gdy produkt był zamawiany bez rejestracji, wybierz "przypomnij hasło" i podaj adres email, poprzez który było składane zamówienie.
 • W sekcji "Reklamacje produktów" wybierz "Dodaj reklamację".
 • Na liście dotychczasowych zamówień, znajdź zamówienie i wybierz "+", aby dodać nową reklamację.
 • Wybierz reklamowany produkt poprzez jego zaznaczenie po prawej stronie i ewentualne podanie ilości reklamowanych produktów.
 • Wybierz InPost Paczkomaty Szybkie Zwroty jako rodzaj przesyłki zwrotnej, a następnie "Przejdź dalej".
 • Potwierdź adres punktu zwrotu a następnie "Przejdź dalej".
 • Określ formę zwrotu należności:
  • jeśli chcesz wymienić towar na inny - wybierz "Saldo klienta" (zwrócone środki będą trzymane na poczet nowego zamówienia),
  • jeśli chcesz zwrot na swoje konto bankowe - wybierz "Przelew" i wpisz numer swojego konta bankowego.
 • Możesz też wypełnić pole z informacjami uzupełniającymi i wysłać do nas wiadomość.
 • Po naciśnięciu "Przejdź dalej", reklamacja zostanie złożona i będzie oczekiwała na rozpatrzenie, co zostanie potwierdzone odpowiednim powiadomieniem email. Do tego czasu, nie są konieczne dalsze kroki.

Jeśli zgłoszenie reklamacji zostanie odebrane przez obsługę sklepu i otrzyma status "Reklamacja potwierdzona", to reklamowany towar powinien być do nas wysłany.

Instrukcja wysłania reklamowanego produktu Paczkomatem InPost:

 • Zaloguj się na "Twoje konto" w sklepie.
 • W sekcji "Reklamacje produktów" wybierz "Twoje reklamacje".
 • Wybierz aktualną reklamację (Patrz: Instrukcja dodania reklamacji).
 • Wydrukuj zgłoszenie reklamacji z pliku pdf i postępuj zgodnie z instrukcją na wydruku.
 • W treści tej instrukcji powinien znajdować się 10-cyfrowy kod zwrotu, który jest konieczny do szybkiego nadania paczki w Paczkomacie. Powinien być on również wysłany przez SMS. Jeśli nie znajdziesz tam kodu zwrotu, to oznacza, że reklamacja nie została jeszcze potwierdzona przez obsługę sklepu.
 • Włóż zapakowany towar wraz ze zgłoszeniem reklamacji do kartonu i udaj się do dowolnego Paczkomatu InPost w Polsce, gdzie nadasz przesyłkę szybko i wygodnie, 24h/7.
  Zamiast ręcznego wprowadzania 10-cyfrowego kod zwrotu, możesz do czytnika Paczkomatu przyłożyć QR-kod zawarty w powiadomieniu email.
  Gabaryty paczki nie mogą przekroczyć wymiarów 41 x 38 x 64 cm oraz wagi 25 kg.

W razie wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Co napisać w reklamacji

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
 2. żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
 3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.
Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

 • ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
 • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;

Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.) tutaj:

 • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
 • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.
 • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

 


Dodatkowe informacje dotyczące reklamacji znajdziesz w Regulaminie naszego sklepu, w rozdziałach:

 • 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 • 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 • 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

pixel